Usługi:

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczowe Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą geodezyjną. Wykonujemy zlecenia dla indywidualnych inwestorów, jak i firm.

Wykonujemy wszelkie prace geodezyjne w tym między innymi:
  • Obsługa inwestycji
  • Pomiary sytuacyjno - wysokościowe
  • Mapy do celów projektowych
  • Wytyczenia budynków i innych obiektów
  • Wytyczanie sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami
  • Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne budynków i obiektów
  • Geodezyjne pomiary inwentaryzacyjne sieci uzbrojenia terenu wraz z przyłączami
  • Okazania i wznowienia znaków granicznych
  • Podziały nieruchomości
  • Określenie wysokości niedostępnych punktów